Idag får du upp till 30% rabatt på posters
När du handlar för minst 395kr.

Gallerix AB tar våra åtaganden gentemot kund på största allvar. Detta omfattar även hanteringen av den information du förser oss med. Vi åtar oss att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som reglerar skydd av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Gallerix AB eller av någon annan för Printgruppen Svenska ABs räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. I sekretessbestämmelserna beskrivs hur vi handskas med personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

 

1. När samlar vi in personlig information?
Det kostar dig ingenting att titta runt och läsa på vår webbplats. Vi ber dig bara uppge din e-postadress i följande fall:

1. Om du handlar något på webbplatsen. Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

2. Om du vill delta i en utlottning eller tävling

3. Om du vill kontakta oss, skicka e-post till oss eller få svar på ett meddelande

4. Om du vill att vi ska skicka dig e-post om nyheter och exklusiva erbjudanden

Vi samlar bara in personuppgifter och företagsupgifter (t.ex. namn och adress) med ditt medgivande.

 

2. Hur använder vi informationen?
För att kunna hantera din beställning måste vi ha tillgång till vissa uppgifter, t.ex. kreditkortsinformation och fakturaadress. Denna information används endast för att administrera din beställning och ditt användande av webbplatsen.

Du bestämmer själv om du vill ge oss tillgång till mer personlig information. Vi samlar in personlig information för att du ska kunna logga in på gallerix.se och gallerix.com, för att kunna meddela dig tävlingsresultat, för att kunna skicka dig e-post om uppdateringar, nyheter och särskilda erbjudanden, för att kunna svara på frågor eller bemöta kommentarer från dig, och för att du ska kunna anmäla dig till vissa funktioner på webbplatsen.

 

3. Ditt medgivande
Vi skickar dig e-post om uppdateringar om du inte väljer bort denna funktion.

 

4. Hur väljer jag bort att få e-post?
Vår inställning är att en användare när som helst ska kunna avanmäla sig från de e-postmeddelanden vi regelbundet skickar. Du gör detta genom att klicka på länken ”Avanmäl” längst upp eller längst ned i det e-postmeddelande du har fått. Ett annat sätt är att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst. Vissa e-postmeddelanden så som orderbekräftelse, leveransbesked och leveransstatus går ej att avanmäla då dessa innehåller väsentliga bokningsuppgifter etc.

Om du har bett oss att inte skicka mer e-post, men ändå får meddelanden, kan det bero på att den e-postadress du gjorde avanmälan från inte är densamma som vi skickar e-post till. Se efter vilken adress du har uppgett till oss och ange denna i din avanmälan. Det gör du enklast genom att svara på det oönskade e-postmeddelandet.

 

5. Vem hanterar dina personuppgifter?
Gallerix AB (och de personer eller företag som är anställda/underställda Gallerix AB som hanterar denna webbplats, dess innehåll och tjänster) administrerar och använder den personliga information du uppger, i syfte att kunna svara på frågor från dig och förbättra och förfina vårt tjänsteutbud så att det motsvarar dina behov.

Vi lämnar endast ut personuppgifter till auktoriserade partners för kort- och fakturabetalning då dessa uppgifter krävs för att kunna genomföra en betalning.

Utöver detta lämnar vi inte ut dina uppgifter till andra parter utan ditt medgivande, utom i fall då lagen kräver det, eller då du vunnit ett pris eller har bett om att få viss konkret information.

Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag.

Registrerad kund har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Registrerad kund kan begära att få sina uppgifter raderade.

 

6. Användning av cookies
Vi använder oss av s.k. cookies för att kunna ge våra kunder bättre service och se vilka webbsidor du som kund är mest intresserad av. En cookie är en samling data som en webbplats via webbläsaren sparar på din dator, och som kan hämtas vid ett senare tillfälle. Cookies kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Huvudsyftet med cookies är att identifiera användaren och anpassa hans/hennes upplevelse av webbplatsen, t ex genom att hälsa honom/henne välkommen med namn vid efterföljande besök på webbplatsen. De flesta cookies är bara aktiva så länge användaren befinner sig på vår webbadress eller besöker vår webbplats. Cookies innehåller ingen information, såsom telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, som andra kan använda för att kontakta dig. I webbläsaren kan du ange om alla cookies ska tillåtas eller om webbläsaren ska visa ett varningsmeddelande varje gång en cookie söker tillträde till din dator. På så sätt bestämmer du själv om du vill tillåta den eller inte.

 

7. Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?
Vi har infört rutiner som säkerställer att våra interna processer uppfyller våra stränga säkerhetskrav. Vi gör också vårt yttersta för att tillse att tredje parter som samarbetar med oss om webbplatsens underhåll eller som hanterar kunders beställningar eller frågor, tillämpar samma regler för skydd av personuppgifter de får tillgång till när de arbetar med webbplatsen eller betjänar våra kunder. Medarbetare som använder sig av kunders personuppgifter för att ge önskad service, har endast begränsad tillgång till uppgifterna. All överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL eller motsvarande kryptering. Alla lösenord angivna av kund sparas i krypterad form i våra databaser.

 

8. Länkar till andra webbplatser
På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser som vi använder oss av eller vill rekommendera. Vi tar dock inget ansvar för andra företags webbinnehåll eller sekretessbestämmelser. Om du besöker en annan webbplats bör du sätta dig in i företagets sekretessbestämmelser och andra regler.

 

9. Ändringar i sekretessbestämmelserna
Alla ändringar i våra sekretessbestämmelser meddelas här.

Om Gallerix AB beslutar att göra omfattande ändringar i reglerna för hur vi hanterar personuppgifter, inhämtar vi ditt samtycke innan ändringarna genomförs.

 

10. Är det något annat jag bör veta?
Utöver i ovan nämnda fall lämnar Gallerix AB INTE någon information vidare till tredje part, utom i de fall lagen kräver det.

 

© Gallerix AB 2020. Med ensamrätt.