Idag får du upp till 30% rabatt på posters
När du handlar för minst 395kr.

Allmänna köpvillkor
Personer under 18 år måste ha målsmans skriftliga tillåtelse för att beställa. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor. Läs mer om våra allmänna villkor här.

 

Beställning
Alla ordinarie beställningar sker via vår hemsida, www.gallerix.se eller www.gallerix.com. Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Pris och betalning
Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Samtliga våra priser anges inklusive moms. Moms och eventuell fraktkostnad redovisas på ordersammanställningen innan du bekräftar ditt köp. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna motsvarande. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. Gallerix säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura.

 

Säkra betallösningar
Det är 100% säkert att handla hos Gallerix. Våra betalningslösningar tillhandahålls av och hanteras av Klarna – Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet.

 

Försenade betalningar
Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs i samband med fakturaköp. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet på www.klarna.se eller genom att du klickar på länken ""Fakturavillkor"" i kassan i samband med ditt köp.

 

Originalfiler
Orginalfiler måste levereras enligt riktlinjer från Gallerix. Om de angivna riktlinjerna ej följs kan Gallerix inte hållas ansvarig för slutresultat av den beställda produkten.

 

Tolerans
Vid produktframställning kan avvikelser i färg och format förekomma pga exempelvis bildskärmskalibrering. Vid dessa tillfällen kan reklamationsrätten ej tillämpas.

 

Leverans och frakt
Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på totalt 199 kronor. Om en produkt/försändelse skadats i transporten ska detta reklameras direkt till transportbolaget/chauffören vid leverans. Granska din leverans innan du tar emot den och signerar. Ta ej emot skadade paket.

 

Leveranstid
Leveranstiden räknas från det datum då en order placeras. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan order och att du som konsumet får din vara. Observera att i de fall din beställda vara ska tryckas med eget orginal krävs att du som kund vid beställning lämnar ett fullständigt och godkänt orginal. I annat fall kan leveranstiden komma att justeras med motsvarande tid det tar att få godkännande från dig som kund på det orginal som ska tryckas.

OBS! Leveranser till Postnummer långt norrut (Postnummer som börjar på 69... och uppåt) kan dröja en arbetsdag extra. Även leveranser till avlägsna platser (dit leveranser ej går dagligen med UPS, DHL eller Schenker) kan dröja en extra arbetsdag. Exempelvis Göteborgs eller Stockholms Skärgård eller mindre byar i Sveriges inland samt Gotland.

 

Dröjsmål med betalning
Är kund försenad med betalning med mer än 30 dagar efter det att Gallerix anmodat kunden att betala förfallet belopp får Gallerix genom skriftligt meddelande till kund häva avtalet helt eller delvis. Om Gallerix häver avtalet har Gallerix också rätt till skadestånd.

 

Ångerrätt
För produkter som trycks efter respektive kunds önskemål med personliga motiv erbjuder vi inte öppet köp. För övriga produkter gäller 14 dagars ångerrätt för privatperson och ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot din leverans. Du kan när som helst avboka en beställning fram tills att den börjat tillverkas. Du kan däremot inte ånga ett köp efter att dina varor tillverkats och levererats då det gäller unika produkter med just ditt motiv, exempelvis Födelsetavlor. Har du däremot köpt exempelvis en fotoposter med en bild från vårt galleri har du full ångerrätt i 14 dagar från att du mottagit varan enligt konsumentköplagen. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Endast produkter i obruten förpackning kan returneras med ångerrätt.

 

Bilder och färgtryck
Kund är ansvarig vad det gäller bildrättigheter för de bilder som skickas in. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss anses vara omoraliska eller mot bilder som strider mot ev lagar och regler. Färger kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet. Gallerix ansvarar inte för skiftande resultat mellan skärm och faktiskt tryck.

 

Garanti & reklamation
Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Gallerix. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte Gallerix hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Reklamation ska skickas in skriftligt till Gallerix AB via post:

Gallerix AB
Västergatan 6D
SE-352 30 Växjö

eller e-post

[email protected]

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader.

 

Returer
Önskar du returnera en vara fyller du i vårt formulär för returer som du hittar här. Vi skickar dig sedan en retursedel. Det är du som kund som betalar eventuell returfrakt om inget annat anges. Returer skickas till Gallerix AB via post:

Gallerix AB
Västergatan 6D
SE-352 30 Växjö

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

Gallerix betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt när reklamation har godkänts.

 

Transportskada
Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från Gallerix ska transportbolaget ses som ansvarigt och en reklamation lämnas in till transportören. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. Gallerix rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omdelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till [email protected]. Returer skickas till Gallerix AB via post:

Gallerix c/o Obitz
Bävervägen 9
SE-352 45 Växjö

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

Gallerix betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt när reklamation har godkänts.

 

Ansvar för fel
Gallerix är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

Gallerix ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

Gallerix ansvar omfattar inte:

1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Gallerix instruktioner;
3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Gallerix kontroll;

 

Ansvarsbegränsning (gäller endast företag)
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Gallerix enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Gallerix ansvar omfattar endast direkta förluster. Gallerix ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Gallerix inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Skulle Gallerix vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Gallerix fria från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

 

Skiljedom eller tvist
Gallerix följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

 

Övrig information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Företagsinformation:
Gallerix AB
Västergatan 6D
35230 Växjö
Sverige
556775-9393

Ikraftträdandedatum: 2020-09-01