Idag får du upp till 30% rabatt på posters
När du handlar för minst 395kr.

När du väljer att handla från Gallerix kan du känna dig trygg i att du, tillsammans med oss, tar ansvar för miljön och vår natur. Vårt tryckeri är certifierat enligt ISO14001 och innehar Svanencertifikat för en renare produktion och för att säkerställa en hållbar skogshållning. Den el vi förbrukar kommer från lokala producenter och är ursprungsmärkt med utfärdande av Svenska kraftnät. En ren och sund framtid är vårt gemensamma ansvar.

Vi är stödföretag åt organisationen OneTreePlanted och därigenom planterar vi nya träd som bland annat hjälper till att rena luften vi andas genom att absorbera koldioxid och producera nytt syre.

 

Varför är träd viktiga för miljön?

Träd hjälper till att rena luften vi andas genom att absorbera koldioxid och producera nytt syre. De spelar en nyckelroll i att binda regnvatten i marken vilket förhindrar erosion och de hjälper till att kyla ner vår planet genom att lagra skadliga växthusgaser i stammar, grenar och löv. Skogar förser över 1,6 miljarder människor världen över med jobb, skapar hållbart byggmaterial och bistår med nyckelingredienser i 25% av alla mediciner. Skogarna förser också över 80% av världens markbaserade biologiska mångfald med livsmiljö. Ett enda träd kan vara hem åt hundratals arter av insekter, svampar, mossa, djur och andra växter.

Källa: OneTreePlanted

 

OneTreePlanted